Actueel

Veelgestelde vragen

17 03 2020

FAQ:

Moeten alle vergunde seksbranche plekken dicht? 

Sinds zondag 15-03-2020 18:00 uur is er een noodverordening vastgesteld. In navolging van het bericht van zondag staat hierin dat seksclubs, sekstheaters, seksbioscopen en raamprostitutie gesloten dienen te zijn. Tot in ieder geval 6 april 2020.

Kan ik nog terecht bij P&G292 voor hulp? 

Ja, dat kan nog steeds, alleen zijn er wel nieuwe richtlijnen.Op dit moment proberen we zoveel mogelijk face to face contacten te vermijden. Als u klachten heeft die horen bij het corona virus dan mag u P&G292 niet bezoeken. Iedere werkdag is er een maatschappelijk werker en een verpleegkundige aanwezig bij P&G292. De rest van het team werkt vanuit huis. Je kunt terecht bij de verpleegkundige van de GGD voor Prep consulten, soa klachten en behandelingen. Voor andere onderwerpen en vragen kun je terecht bij het maatschappelijk werk. Mocht je vragen hebben, bel dan naar P&G292 en vraag naar een maatschappelijk werker of een verpleegkundige. Zij zullen jou dan te woord staan. Ook is het vertrouwensteam van P&G292 telefonisch te bereiken.

Kan ik Financiële steun krijgen omdat ik nu niet kan werken?

Het WPI van gemeente Amsterdam neemt het besluit of een sekswerker wel of geen financiële steun in de vorm van een bijstandsuitkering kan krijgen. Wil jij weten of je financiële steun kan krijgen neem dan contact op met het maatschappelijk werk van P&G292. Het maatschappelijk werk gaat met jou kijken naar je huidige woon en werksituatie. Vervolgens leggen zij jouw situatie voor aan het WPI die uiteindelijk een eindbeslissing hierover nemen. Mocht je niet woonachtig zijn in Amsterdam, kan het maatschappelijk werk jou eventueel doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie in de gemeente waar je woont.

Mag ik sekswerk doen vanuit huis? 

De algemene maatregel vanuit de regering voor werkend Nederland luidt dat zoveel mogelijk mensen thuis moeten werken. Echter is sekswerk vanuit huis niet toegestaan in de gemeente Amsterdam. Gedurende deze periode is het dus ook niet toegestaan om thuis klanten te ontvangen.

Ik ben Spaans en heb niet alle nieuwsberichten begrepen? 

Bel naar P&G292, dan wordt je in contact gebracht met onze Spaanssprekende collega.

Vragen en antwoorden over het coronavirus, seks en soa’s.

Voor meer informatie over dit onderwerp ga naar de website van SOA AIDS. https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-soas

Mocht je vraag er niet bijstaan, mail dan via de website en dan wordt er contact met je opgenomen.Spaanse vertaling hieronder:

 

Todos los lugares con licencia de la industria del sexo deben estar cerrados? Se ha establecido una regulación de emergencia desde el domingo 15-03-2020a las 18:00.Tras el mensaje del domingo, se establece que los clubes de sexo, cines y la prostitución en las ventanas deben cerrarse. Hada al menos el 6 de abril de 2020.

Puedo contactar a P&G 292 para obtener ayuda ?

Sí, eso todavía es posible, pero hay nuevas pautas. Por el momento tratamos de evitar los contactos cara a cara tanto como sea posible. Si tiene quejas asociadas con el corona virus, no debe visitar P&G 292.

Un trabajador social y un enfermero (a) estarán presentes en P&G 292 todos los días hábiles.

El resto del equipo trabajará desde su casa. Puede contactar a un enfermero (a) de GGD para consultas, síntomas y tratamientos de ETS. Puede ponerse en contacto con trabajo social para otros temas y preguntas. Si tiene alguna pregunta llame a P&G 292 y solicite una cita con trabajador social o enfermero (a) y ellos se pondrán en contacto lo más rápido posible con usted. También se puede contactar a el equipo de confianza de P&G 292 por teléfono.

Puedo obtener ayuda financiera por que no puedo trabajar ahora ?

El WPI del municipio de Amsterdam decide si una trabajadora sexual puede recibir apoyo financiero forma de beneficios de asistencia social. Si desea saber si puede obtener apoyo financiero, comuníquese con el trabajo social de P&G292. El trabajo social analizará con usted su situación actual de vida y trabajo. Luego presentan su situación a WPI, quien finalmente toma una decisión final al respecto. Si no vive en Amsterdam, el trabajo social puede derivarlo a una agencia u organización de atención en el municipio donde vive.

Puedo hacer trabajo sexual desde la casa ?

La medida general del gobierno para los Países Bajos que trabajan establece, que tantas personas como sea posible deben trabajar en la casa. Sin embargo, el trabajo sexual desde casa no está permitido en Amsterdam. Durante este periodo, por lo tanto, no esta permitido recibir clientes en casa .

Mi Idioma es el español y no entiendo todas las noticias ?

Llame a P&G 292 y se pondrá en contacto con nuestro colega de habla hispana .
Preguntas y respuestas sobre coronavirus, sexo y ETS.

Para obtener mas información sobre estos temas, visite el sitio web SOA AIDS.

Https://www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-standpoints/nieuwabericht/vragen-vragen-over-coronavirus-sex-soas

Si su pregunta no es respondida, envíe un correo electrónico a través del sitioweb y será contactado.

Meer berichten