Actueel

Slachtoffer van een strafbaar feit zoals een geweldsmisdrijf, een zedenmisdrijf of van afpersing?!

11 03 2021

Als je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, zoals een geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf of wordt afgeperst kun je altijd, veilig bij de politie terecht voor een aangifte.

Let op!: dat kan dus ook als je niet rechtmatig in Nederland verblijft of in de onvergunde sector werkt!

Je mag tijdens een aangifte altijd iemand meenemen als steun. Het vertrouwensteam van P&G292 gaat ook graag met je mee. Als je echt niet naar het politiebureau durft kan het vertrouwensteam ook de politie voor je uitnodigen bij P&G292 of op een andere neutrale plek voor een oriënterend gesprek.

Antwoorden op de vragen van sekswerkers voor de politie:

Deelt de politie mijn gegevens met de gemeente of een andere instantie als ik aangifte doe van een delict?
De politie deelt je gegevens niet, ook niet met de gemeente. De politie noteert alleen wat nodig is om de dader van het misdrijf te vinden. Tijdens het eerste gesprek kan de politie je precies uitleggen welke gegevens zij registreren en hoe het proces loopt. Als je, je hier niet prettig bij voelt kun je een aangifte altijd zonder consequenties afbreken.

Kan ik als gevolg van een aangifte in een uitzetprocedure terecht komen?
Je aangifte resulteert niet in een uitzetprocedure. De Amsterdamse politie heeft het free in, free out protocol ontwikkeld. Dit protocol is ondertussen officieel landelijk beleid. Het free in free out principe betekent dat mensen zonder rechtmatige verblijfstitel veilig een politiebureau in en uit kunnen lopen én veilig aangifte kunnen doen van een misdrijf zonder dat dit consequenties heeft voor hun verblijf. De veilige aangifte, free in free out, geldt ook voor bijvoorbeeld getuige(n). Free in free out geldt niet voor hen die gesignaleerd staan voor een misdrijf in Nederland of het buitenland en dus gezocht worden door de politie.

Voor meer informatie zie: https://www.stichtinglos.nl/sites/default/wp-content/uploads/los/20160307%20Werkinstructie%20Veilige%20aangifte%20slachtoffers%20zonder%20verblijfsstatus.pdf

Bij aangifte van Mensenhandel kan men (tijdelijk) in aanmerking komen voor rechtmatig verblijf en de daaraan gekoppelde voorzieningen.

Krijg ik een boete voor het overtreden van de avondklok als ik aangifte doe van een delict dat tussen 21:00 en 4:30 gebeurd is?
Nee, je krijgt geen boete. De politie beboet niet voor de avondklok als je belt voor hulp of achteraf een aangifte doet.

Krijg ik een boete voor onvergund thuissekswerk als ik aangifte doe van een delict dat via thuissekswerk heeft plaatsgevonden?
Nee, je krijgt dan geen boete. De politie geeft geen boetes voor onvergund thuissekswerk. De politie probeert uitsluitend om het delict op te lossen waarvan jij aangifte hebt gedaan.

Noteert de politie mijn adres?
Tijdens het eerste gesprek zal de politie je uitleggen welke gegevens zij willen registreren om het delict te kunnen oplossen, en hoe het proces loopt.

Als je niet wil dat je adres bekend wordt of als je thuis geen post wilt ontvangen is het mogelijk om een ander adres (bijv. P&G292) als correspondentie adres op te geven voor de aangifte. Kies hiervoor een adres waar je regelmatig kan komen om je post op te halen.

Noteren ze het adres als het misdrijf bij mij thuis heeft plaats gevonden?
Het adres van het  (door jou aangegeven) misdrijf wordt alleen in het strafdossier opgenomen. Dit strafdossier kan alleen worden bekeken door diegenen (politie en openbaar ministerie) die rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn om de dader van het misdrijf te bestraffen. Andere politieagenten of medewerkers van het OM mogen en kunnen niet in je dossier kijken. De politie deelt je dossier ook niet met de gemeente.

 Als je nog andere vragen hebt kun je deze stellen bij P&G292.

Meer berichten